Skip Navigation Links.

This course is not opened this semestr.

Proje Notları(güncel)

Merhaba Arkadaşlar, projeyi derste sunarken dördüncü ve beşinci adımları da yapmanızı söylemiştim, bazı arkadaşlar bu adımları gerçekleştirmiş, bu arkadaşlara derse geldiğiniz ve önem verdiğiniz için teşekkür ederim, ancak bazı arkadaşlarınızın da eklemelerden haberi olmamış. Ben de sitedeki proje dokümanını güncellemeyi unutmuştum, bu yüzden tüm öğrencilerden özür dilerim. O yüzden projeyi sitedeki dokümanda ne yazıyorsa o şekliyle değerlendirmek durumunda kaldım.

4. Assemble byte arrays (no need to implement this)

5. Save file to hard disk drive (no need to implement this)

Projenin değerlendirilmesini şu şekilde yapmıştım:

1- Dosya olarak kaydetme (10): Birleştirilen byte array'in dosyaya çevrilip masaüstüne kaydedilmesi

2- Paketlerin sıralı hale getirilerek birleştirilmesi (10): Gelen her bir byte dizisinin gönderim tamamlandığında birleştirilmesi

3- Parçaların gönderilmesi (20): Dosyanın byte dizisine ayrılıp bölündükten sonra her bir parçanın sırayla gönderilmesi

4- Acknowledge (30) : Alıcı tarafın her paket alımından sonra gönderici tarafa paketin alındığına dair bilgi göndermesi

5- Başlangıç paketi-Handshaking(10) : İlk paketi göndermeden önce, gönderici tarafın alıcı tarafa bilgi vermesi ve alıcı tarafın hazır olduğunu söylemesi

6- Base(20): Projeyi anlatırken projeye hakimiyetinizi ölçmek için kullanılan puan

Gelen itirazlar üzerine birinci ve ikinci adımı tamamen kaldırdım, 20 puan çıkarılacağı için 80 üzerinden değerlendireceğimizden diğer adımlardaki puanları 1,25 ile çarparak güncelledim.

Proje değerlendirmelerinde sıkıntı olduğunu düşünen varsa proje arkadaşlarıyla gelirlerse tekrar değerlendirme yapabiliriz.

İyi Çalışmalar 

 

 (Valid until Monday, October 16, 2017.)
Home | Department | Undergraduate | Graduate | Research | Continual Improvement

© 1993-2017 CENG. All rights reserved.