Course Recommendations for Foreign (Graduate) Students
ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi
3. Organik Elektronik Çalıştayı
International Conference on Artificial Intelligence
Ekonomi, Toplum ve Kültür Sempozyumu
VI. Uluslararası GAP Mühendislik Kongre Afişi
Çay'a Güfte Yarışması
İSG 401 ve İSG 402 derslerinin yürütülüş şekline yönelik kullanım kılavuzu
Lisansüstü Yönetmelik Değişikliği ve Uygulama Esasları
2016-2017 Güz Döneminden İtibaren Geçerli Ders Listeleri ve İntibaklar (LİSANS)
BIM437, BIM444, BIM486 Ders Programları
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ !!! (Öğrencilerimizin Dikkatine)
AEFIS Ders Değerlendirme Anketleri
Zorunlu Staj hakkında alınan YÖK kararı duyurusu!!!
Previous Page

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ !!! (Öğrencilerimizin Dikkatine)

Anadolu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 03 Eylül 2015 tarih ve 29464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Yönetmelikte belirtilen hususlar geriye dönük olarak uygulanamaz.

 

Özellikle Madde 19’da ifade edilen hususlar, yani UYARI ve/veya TEKRAR durumu nedeniyle CC altındaki derslerin tekrar edilmesi uygulaması geri dönük uygulanamaz.

2015-2016 Güz Dönemi sonunda GNO’su 2,00’ın altında olan öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı ile kez yapılmış olacak.

Akademik yetersizlik uyarısı alan ve GNO’sunu takip eden dönemde de (2015-2016 Bahar Dönemi) 2,00’a yükseltemeyen öğrenci bir sonraki dönemde (2016-2017 Güz Dönemi) FF, YZ ve DZ harf notu olan dersleriyle birlikte akademik yetersizlik uyarısı aldığı dönemden (2015-2016 Güz Dönemi) itibaren

harf notu CC’nin altında olan dersleri (DD, DC ce CD harf notları) de tekrar etmek zorundadır.

 

Dolayısıyla, 2015-2016 Güz Dönemi öncesindeki dönemlerde GNO’su 2,00’ın altında olan öğrenciye, yeni yönetmelik 2015-2016 Güz Dönemi itibariyle yürürlüğe girdiğinden, bu hükümler uygulanmayacaktır.

 


Attached files:
Yönetmelik.pdfPublished on: Wednesday, September 30, 2015
Will be published until: No Deadline

Author of the announcement: Dr.Öğr. ÜyesiSevcan YILMAZ GÜNDÜZ
Home | Department | Undergraduate | Graduate | Research | Continual Improvement

© 1993-2018 CENG. All rights reserved.