2016-2017 Güz Döneminden İtibaren Geçerli Ders Listeleri ve İntibaklar (LİSANS)

Öğrencilerimizin ekte verilmiş olan katalog bilgilerini ve intibakları dikkate alarak derslerini seçmesi gerekmektedir. Mezuniyet sırasında eksiklik ve yanlışlık çıkmaması açısından intibaklara özellikle dikkat etmelisiniz. 

Published on: Monday, September 19, 2016
Will be published until: No Deadline

Author of the announcement: Yard.Doç.Dr.Sevcan YILMAZ GÜNDÜZ
Home | Department | Undergraduate | Graduate | Research | Continual Improvement

© 1993-2017 CENG. All rights reserved.