Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanınına göre işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin ücretlerinin bir kısmının işsizlik sigortası fonundan karşılanmasına ilişkin usül ve esaslar kapsamında staj ücretlerine yapılacak olan katkı için öğrenciler tarafından doldurulacak olan "Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Öğrenci ve İşveren Bilgi Formu" Staj sayfasına eklenmiştir. 
Published on: Friday, June 23, 2017
Will be published until: Saturday, October 07, 2017

Author of the announcement: Öğr.Gör.Özgür ÖZŞEN
Home | Department | Undergraduate | Graduate | Research | Continual Improvement

© 1993-2017 CENG. All rights reserved.