II. Ara Sınav Programı (Kesin)

27 Kasım ‒ 1 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan II. Ara Sınavlar için KESİN program ekte sunulmuştur.

Published on: Thursday, November 16, 2017
Will be published until: Sunday, December 31, 2017

Author of the announcement: Araş.Gör.Alper YARGIÇ
Home | Department | Undergraduate | Graduate | Research | Continual Improvement

© 1993-2017 CENG. All rights reserved.