Occupational Health and Safety I - II Courses

İş Sağlığı ve Güvenliği I ve II dersleri 2017/2018 Öğretim yılından itibaren zorunlu ders olarak kataloğumuza girmiştir. Öğrenciliği devam eden bütün öğrencilerin bu dersleri alması gerekmektedir. Aksi halde mezun olunamayacaktır.

Bu dönem sonunda bitirme aşamasında olan öğrenciler için İSG402 İş Sağlığı ve Güvenliği II derside dekanlık tarafından açılmış durumda.

Bu dönem erasmus öğrenimi görenler içinde, önümüzdeki bahar döneminde her iki dersin (İSG401 ve İSG402) aynı anda açılması sağlanacak.

Bu dersler açık öğretim fakültesi tarafından online olarak yürütülecek. Ders programında çakışma aranmayacak.

Published on: Thursday, September 14, 2017
Will be published until: Sunday, October 29, 2017

Author of the announcement: Yard.Doç.Dr.Ahmet ARSLAN
Home | Department | Undergraduate | Graduate | Research | Continual Improvement

© 1993-2017 CENG. All rights reserved.