THU203 Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Hk.

Ders kapsamında ileri bir tarihte bildirilecek seminere katılım gerekecektir. Seminerde ders kapsamında kan verme işlemleri ile ilgili bilgiler aktarılacaktır. Programdaki ders saatinde rutin ders yapılmayacak olup web sitesinde duyuruları takip etmenz gerekmektedir.

Published on: Thursday, September 21, 2017
Will be published until: Sunday, November 05, 2017

Author of the announcement: Öğr.Gör.Emre KAÇMAZ
Home | Department | Undergraduate | Graduate | Research | Continual Improvement

© 1993-2017 CENG. All rights reserved.