İş Sağlığı ve Güvenliği Derslerinin Yürütülüş Şekli

Fakültemizde 2017-2018 öğretim yılından itibaren okutulmaya başlanan İSG 401 İş Sağlığı ve Güvenliği I ve İSG 402 İş Sağlığı ve Güvenliği II derslerinin yürütülüş şekline yönelik hazırlanan kullanım kılavuzuna buradan ulaşılabilir. (Tıklayınız)

Published on: Saturday, September 23, 2017
Will be published until: Tuesday, November 07, 2017

Author of the announcement: Yard.Doç.Dr.Ahmet ARSLAN
Home | Department | Undergraduate | Graduate | Research | Continual Improvement

© 1993-2017 CENG. All rights reserved.