Dönem Sonu Sınav Takvimi (Kesin)

25 Aralık 2017-06 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan dönem sonu sınavları için kesin program ektedir.

Published on: Friday, December 15, 2017
Will be published until: Monday, January 29, 2018

Author of the announcement: Araş.Gör.Alper YARGIÇ
Home | Department | Undergraduate | Graduate | Research | Continual Improvement

© 1993-2017 CENG. All rights reserved.