BİGG - ANA Fikir Teknogirişim Yarışması

ARİNKOM TTO, BİGG Uygulayıcı Kuruluşu olarak düzenlendiği Tübitak destekli ANA Fikir Teknogirişim Yarışması başvuruları başlamıştır. 2018 Yılı Çağrısında, TÜBİTAK tarafından belirtilen, aşağıdaki tematik alanlar kapsamındaki başvurular kabul edilecektir:

  • İletişim ve sayısallaşma
  • İleri imalat, sanayi 4.0
  • Akıllı ulaşım
  • Temiz verimli enerji
  • Sağlık ve iyi yaşam
  • Sürdürülebilir tarım ve beslenme 

Başvuru ve diğer detaylar için: http://bigganac.anadolu.edu.tr/#yarisma

Published on: Wednesday, January 03, 2018
Will be published until: Saturday, February 17, 2018

Author of the announcement: Araş.Gör.Emin Talip DEMİRKIRAN
Home | Department | Undergraduate | Graduate | Research | Continual Improvement

© 1993-2017 CENG. All rights reserved.