BİM485(D) Research in Computer Science I dersi hk.

BİM485(D) Research in Computer Science I dersini Doç. Dr. Cihan Kaleli'den almak isteyen arkadaşların Araş. Gör. Zeynep Batmaz ile görüşmeleri gerekmektedir. Görüşmeler sonrası dersi seçebilecek öğrenciler ilan edilecektir. Dersin kontenjanı 3 olarak belirlenmiştir.

Published on: Thursday, September 20, 2018
Will be published until: Saturday, September 29, 2018

Author of the announcement: Doç.Dr.Cihan KALELİ
Home | Department | Undergraduate | Graduate | Research | Continual Improvement

© 1993-2018 CENG. All rights reserved.