7143 Sayılı Kanun

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığından alınan 22/05/2018 tarih ve 75850160-312-E.39012 sayılı, yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenim gören bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile birprogramı kazandıkları halde kayıt yaptıramayan öğrencilerin öğrenimlerine geri dönebilmelerine imkan sağlayan 7143 Sayılı Kanunun 18/05/2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetedeyayımlanarak yürürlüğe girmesine ilişkin yazı, yazımız ekinde gönderilmektedir.

Published on: Wednesday, May 30, 2018
Will be published until: Saturday, July 14, 2018

Author of the announcement: Dr.Öğr. ÜyesiAhmet ARSLAN
Home | Department | Undergraduate | Graduate | Research | Continual Improvement

© 1993-2017 CENG. All rights reserved.