İş sağlığı ve Güvenliği dersleri - kimler muaf

2014-2015 öğretim yılı ve sonrasında I. sınıfa başlayan Bilgisayar, Çevre, İnşaat ve Makine Mühendisliği Bölümleri öğrencileri 2017-2018 öğretim yılında kataloglarına eklenen İSG 401 İş Sağlığı ve Güvenliği I ve İSG 402 İş Sağlığı ve Güvenliği II derslerini almakla yükümlüdürler.

Published on: Monday, January 29, 2018
Will be published until: Thursday, March 15, 2018

Author of the announcement: Yard.Doç.Dr.Ahmet ARSLAN
Home | Department | Undergraduate | Graduate | Research | Continual Improvement

© 1993-2017 CENG. All rights reserved.