Artificial Intelligence Summer School July 2018

2-5 Temmuz 2018 tarihleri arasında Boğaz'da Yapay Öğrenme İsmail Arı Yaz Okulu 2018 düzenlenecektir. Bu organizasyon, geçtiğimiz yıllarda Hacettepe ve ODTU'de düzenlenmiş olan Yapay Öğrenme ve Bilgi İşleme odaklı yaz okullarının devamıdır ve bu sene Bilim Akademisi şemsiyesi altında, Boğaziçi Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir. 

Temalar: 

Biyoenformatik, doğal dil ve konuşma işlemede yapay öğrenme

Hedef kitle:

Yüksek lisansında veya doktora araştırma sürecinde olan ya da endüstride, teknokentlerde ilgili projelerde çalışan kişiler yaz okulunun hedef kitlesini oluşturmaktadır. Yaz okulunun amacı, bu konularda araştırma yapmak için gerekli temel bilgileri aktarmak, son gelişmeler hakkında öğrencileri bilgilendirmek, tez ve proje konularını tartışmak, katılımcılarla alan uzmanları arasında etkileşim sağlamaktır.

Detay bilgi:

Toplam dört gün sürecek yaz okulunda, yapay öğrenmenin temelleri ile yapay öğrenmenin biyoenformatikte, doğal dil işlemede ve konuşma tanımada çalışan seçkin araştırmacılar tarafından seminerler verilecektir. Konuşma aralarında, öğrenciler de araştırmalarını ve tez çalışmalarını birer poster halinde, görüş alışverişine fırsat verecek şekilde sunma imkanına sahip olacaktır. Bu sayede öğretim üyeleri ve öğrencilerin tanışıp bilgi alışverişinde bulunacakları bir ortam yaratılmasına çalışılacaktır.

Tarihçe:

Birincisi:  

Yapay Öğrenme ve Bilgi İşlemede Yeni Teknikler adıyla (http://obayo.ogam.metu.edu.tr/) 2016 yılında ODTÜ’de bilgisayarla görme ve derin öğrenme teması üzerinde düzenlenmiş, ikincisi ise geçtiğimiz yıl, 

Bozkırda Yapay Öğrenme Yaz Okulu 2017 (http://byoyo2017.cs.hacettepe.edu.tr/) adıyla Hacettepe Üniversitesinde robotik ve yapay öğrenme odaklı olarak yapılmıştır.

 

Nasıl başvurulabilir?

http://byoyo.cmpe.boun.edu.tr/ adresindeki başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Published on: Friday, February 16, 2018
Will be published until: Monday, April 02, 2018

Author of the announcement: Dr. Öğr. ÜyesiAhmet ARSLAN
Home | Department | Undergraduate | Graduate | Research | Continual Improvement

© 1993-2017 CENG. All rights reserved.