II. Ara Sınav Programı (Kesin)

16-20 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek II. Ara Sınavlar için kesin program ekte sunulmuştur.

Published on: Monday, April 09, 2018
Will be published until: Monday, April 23, 2018

Author of the announcement: Araş.Gör.Alper YARGIÇ
Home | Department | Undergraduate | Graduate | Research | Continual Improvement

© 1993-2017 CENG. All rights reserved.