Dönem Sonu Sınav Takvimi (Kesin)

16-30 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek dönem sonu sınavları için kesin program ekte sunulmuştur.

Published on: Thursday, May 10, 2018
Will be published until: Sunday, June 24, 2018

Author of the announcement: Araş.Gör.Alper YARGIÇ
Home | Department | Undergraduate | Graduate | Research | Continual Improvement

© 1993-2017 CENG. All rights reserved.