BIM437 - Ethics Seminar - Tuesday 12:00-13:00

22 Mayıs Salı günü saat 12:00-13:00 arasında B7 dersliğinde, BİM437 dersi kapsamında Etik semineri verilecek ve seminer sonunda çoktan seçmeli sınav yapılacaktır. BİM437 dersine kayıtlı tüm öğrencilerin katılımı zorunludur.

Published on: Thursday, May 17, 2018
Will be published until: Sunday, July 01, 2018

Author of the announcement: Araş.Gör.Muhammet Yasin PAK
Home | Department | Undergraduate | Graduate | Research | Continual Improvement

© 1993-2017 CENG. All rights reserved.