Öğrenci Bilgi/Otomasyon ve EBYS erişim adresleri
Kutup Araştırmaları İkili İş Birlikleri Proje Çağrısı
Geleceğin Fabrikaları Sempozyumu
KOSGEB Girişimcilik Eğitimleri
Türkiye Azerbaycan İlişkileri Sempozyumu
Makale ve Hakem Çağrısı
IP pre-diagnostic and improving access to patent protection for innovative EU SMEs
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi - Dış Paydaş Anketi
Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
5. International IFS and Contemporary Mathematics Conference
Chemical Biological Radiological and Nuclear Defence Course
İSG 401 ve İSG 402 derslerinin yürütülüş şekline yönelik kullanım kılavuzu
Yarışma Duyurusu
Lisansüstü Yönetmelik Değişikliği ve Uygulama Esasları
2016-2017 Güz Döneminden İtibaren Geçerli Ders Listeleri ve İntibaklar (LİSANS)
Next Page

Makale ve Hakem Çağrısı

"Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Dergisi 10 Aralık 2018 Özel Sayısı" adıyla akademik bir dergi yayımlanacaktır. Dergiye makale göndermek veya bu makaleler için hakemlik yapmak isteyen akademisyenler ayrıntılı bilgiye http://tihek.gov.tr/ adresinden ulaşabilirler.

Published on: Thursday, August 02, 2018
Will be published until: Sunday, September 16, 2018

Author of the announcement: Dr.Öğr. ÜyesiAhmet ARSLAN
Home | Department | Undergraduate | Graduate | Research | Continual Improvement

© 1993-2018 CENG. All rights reserved.