Course Recommendations for Foreign (Graduate) Students
ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi
3. Organik Elektronik Çalıştayı
International Conference on Artificial Intelligence
Ekonomi, Toplum ve Kültür Sempozyumu
VI. Uluslararası GAP Mühendislik Kongre Afişi
Çay'a Güfte Yarışması
İSG 401 ve İSG 402 derslerinin yürütülüş şekline yönelik kullanım kılavuzu
Lisansüstü Yönetmelik Değişikliği ve Uygulama Esasları
2016-2017 Güz Döneminden İtibaren Geçerli Ders Listeleri ve İntibaklar (LİSANS)
BIM437, BIM444, BIM486 Ders Programları
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ !!! (Öğrencilerimizin Dikkatine)
AEFIS Ders Değerlendirme Anketleri
Zorunlu Staj hakkında alınan YÖK kararı duyurusu!!!
Previous Page

Course Recommendations for Foreign (Graduate) Students

Do a wildcard search using "Opened Courses and Quota" menu

Master Courses PhD Courses
İST5
UCS5
ENM5
EEM5
İST6
UCS6
ENM6
EEM6
 
The searh queries above will list you available (in this exact semester) master or PhD courses from other departments. 
Chose a course based on your interests and advice of your supervizor.
 
Example courses that out students had succeeded in the past:
 
İST632 İstatistik II
UCS632 Türkiye'de E-Devlet Projeleri ve Mekânsal İlişkileri
UCS635 Uydu Görüntü İşleme
UCS636 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Proje Yönetimi
SHA626 Genetik Algoritmalar ve Kontrol Sistemleri Uygulamaları
EEM564 Artificial Neural Networks (Yapay Sinir Ağları)
ENM516 Çok Ölçütlü Karar Verme
İST545 Hazır Yazılımlarla İstatistiksel Analiz
ENM608 Bulanık Küme ve Sistemleri
İST622 Bulanık-Sinirsel Entegre Sistemler
UCS613 Kentsel Koruma-Yenileme
UCS622 Temel Programlama ve Geometrik Problemleri
UCS615 Kaynak Envanter ve Analizi
EEM607 Parallel Computing (Paralel Hesaplama)

 

Published on: Tuesday, September 18, 2018
Will be published until: Friday, November 02, 2018

Author of the announcement: Dr.Öğr. ÜyesiAhmet ARSLAN
Home | Department | Undergraduate | Graduate | Research | Continual Improvement

© 1993-2018 CENG. All rights reserved.