Course Recommendations for Foreign (Graduate) Students
ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi
3. Organik Elektronik Çalıştayı
International Conference on Artificial Intelligence
Ekonomi, Toplum ve Kültür Sempozyumu
VI. Uluslararası GAP Mühendislik Kongre Afişi
Çay'a Güfte Yarışması
İSG 401 ve İSG 402 derslerinin yürütülüş şekline yönelik kullanım kılavuzu
Lisansüstü Yönetmelik Değişikliği ve Uygulama Esasları
2016-2017 Güz Döneminden İtibaren Geçerli Ders Listeleri ve İntibaklar (LİSANS)
BIM437, BIM444, BIM486 Ders Programları
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ !!! (Öğrencilerimizin Dikkatine)
AEFIS Ders Değerlendirme Anketleri
Zorunlu Staj hakkında alınan YÖK kararı duyurusu!!!
Previous Page

Zorunlu Staj hakkında alınan YÖK kararı duyurusu!!!

YÖK Başkanlığından gelen duyuru metni aşağıdadır. Öğrencilerimize duyurulur...

 

"Yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim görmekte olan öğrencilerin mezun olabilmek için yapmakla yükümlü oldukları staj aşamasında katkı payı/öğrenim ücreti ödeyip ödemeyeceği ile ilgili Başkanlığımız görüşü talep edilmiş, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 18.04.2012 tarihli toplantısında "azami süresi içinde veya dışında öğrenimini tamamlamış, ancak zorunlu stajı kalmış öğrencilerden katkı payı / öğrenim ücreti alınmayacağına" karar verilmiştir. "

 

 

Published on: Tuesday, May 22, 2012
Will be published until: No Deadline

Author of the announcement: Öğr.Gör.Özgür ÖZŞEN
Home | Department | Undergraduate | Graduate | Research | Continual Improvement

© 1993-2018 CENG. All rights reserved.