Undergraduate curriculum for students whose 1st semester;

started at or after Fall 2016 - 2017

started at or after Fall 2014

started at or after Fall 2010

started at Fall 2009

started at Fall 2008

started at Fall 2007

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

2016-2017 ÖĞRETİM YILI KATALOG BİLGİLERİ

I. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı Lang. T+L E
MAT805 Calculus I (Genel Matematik I) İng. 4+2 7,5
KİM113 General Chemistry (Genel Kimya) İng. 4+0 6,0
FİZ105 Physics I (Fizik I) İng. 4+0 6,0
FİZ107 Physics Laboratory I (Fizik Laboratuvarı I) İng. 0+2 1,5
BİM101 Computer Programming I (Bilgisayar Programlama I) İng. 3+2 7,0
TÜR125 Türk Dili I 2+0 2,0
Toplam Kredi 30,0
II. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı Lang. T+L E
MAT806 Calculus II (Genel Matematik II) İng. 4+2 7,5
FİZ106 Physics II (Fizik II) İng. 4+0 6,0
FİZ108 Physics Laboratory II (Fizik Laboratuvarı II) İng. 0+2 1,5
BİM122 Discrete Computational Structures (Kesikli Matematiksel Yapılar) İng. 3+0 5,0
BİM102 Computer Programming II (Bilgisayar Programlama II) İng. 3+0 6,0
TÜR126 Türk Dili II 2+0 2,0
Seçmeli Dersler (1) 2+0 2,0
Toplam Kredi 30,0


III. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı Lang. T+L E
BİM207 Computer Programming III (Bilgisayar Programlama III) İng. 2+2 6,0
BİM213 Data Structures and Algorithms (Veri Yapıları ve Algoritmalar) İng. 4+0 5,5
BİM203 Logic Design (Mantık Tasarımı) İng. 4+0 6,0
BİM209 Principles Software Design and Development (Yazılım Tasarlama ve Geliştirme Prensipleri) İng. 3+0 6,0
MAT249 Linear Algebra and Differential Equations (Lineer Cebir ve Diferansiyel Denklemler) İng. 3+0 4,5
TAR165 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I İng. 2+0 2,0
Toplam Kredi   30,0
IV. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı Lang. T+L E
BİM204 Numeric Analysis for Computer Engineers (Bilgisayar Mühendisleri için Sayısal Analiz) İng. 3+0 3,5
BİM222 Internet Programming (Internet Programlama) İng. 3+0 4,5
BİM314 Theory of Computation (Hesaplama Kuramı) İng. 3+0 4,5
BİM208 Computer Programming IV (Bilgisayar Programlama IV) İng. 3+0 5,5
BİM312 Database Management Systems (Veri Tabanı Yönetim Sistemleri) İng. 3+0 6,0
İST252 Probability and Statistics (Olasılık ve İstatistik) İng. 3+0 4,0
TAR166 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0 2,0
Toplam Kredi   30,0


V. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı Lang. T+L E
BİM311 Systems Analysis and Design (Sistem Analizi ve Tasarımı) İng. 3+0 4,5
BİM313 Advanced Programming Techniques (İleri Programlama Teknikleri) İng. 3+2 6,0
BİM303 Microcomputers (Mikrobilgisayarlar) ing. 3+2 7,0
BİM305 Computer Organization (Bilgisayar Organizasyonu) İng. 3+0 5,0
Seçmeli Dersler (1) 3+0 3,0
Mesleki Seçmeli Dersler (1) 3+0 4,5
Toplam Kredi   30,0
VI. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı Lang. T+L E
BİM304 Computer Algorithm Design (Bilgisayar Algoritma Tasarımı) İng. 3+0 6,0
BİM306 Operating Systems (İşletim Sistemleri) İng. 3+0 4,5
BİM308 Web Server Programming (Web Sunucu Programlama) İng. 3+0 6,0
BİM302 Computer Networks (Bilgisayar Ağları) İng. 3+0 4,5
Seçmeli Dersler (1) 3+0 4,5
Mesleki Seçmeli Dersler (1) 3+0 4,5
Toplam Kredi   30,0


VII. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı Lang. T+L E
BİM437 Computer Engineering Design Bilgisayar Mühendisliği için Tasarım) İng. 1+2 6,0
Mesleki Seçmeli Dersler (4) 18,0
Seçmeli Dersler (2) 6,0
Toplam Kredi   30,0
VIII. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı Lang. T+L E
BİM444 Computer Engineering Applications (Bilgisayar Mühendisliği Uygulamaları) İng. 2+4 9,0
Mesleki Seçmeli Dersler (4) 18,0
Seçmeli Dersler (1) 3,0
Toplam Kredi   30,0


Mesleki Seçmeli Dersler
BİM309 Artificial Intelligence (Yapay Us) İng. 3+0 4,5
BİM405 Project Management (Proje Yönetimi) İng. 3+0 4,5
BİM423 Software Engineering (Yazılım Mühendisliği) İng. 3+2 6,0
BİM446 Analysis of Algorithms (Algoritma Analizi) İng. 3+0 4,5
BİM448 Computer Graphics (Bilgisayar Grafiği) İng. 3+0 4,5
BİM450 Network Management (Bilgisayar Ağı Yönetimi) İng. 3+0 4,5
BİM452 Multimedia Computing (Çoklu-Ortam Hesaplaması) İng. 3+0 4,5
BİM454 Programming Language Concepts (Programlama Dili Kavramları) İng. 3+0 4,5
BİM456 Network Security Principles (Ağ Güvenlik Prensipleri) İng. 3+0 4,5
BİM458 Simulation and Modelling (Benzetim ve Modelleme) İng. 3+0 4,5
BİM460 Software Modelling (Yazılım Modelleme) İng. 3+0 4,5
BİM462 Parallel Systems (Paralel Sistemler) İng. 3+0 4,5
BİM464 Human-Computer Interaction (İnsan-Bilgisayar Etkileşimi) İng. 3+0 4,5
BİM466 Fuzzy Logic (Bulanık Mantık) İng. 3+0 4,5
BİM468 Computer Aided Design (Bilgisayar Destekli Tasarım) İng. 3+0 4,5
BİM439 Applications of Database Management Systems (Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Uygulamaları) İng. 3+0 4,5
BİM470 Neural Networks (Sinir Ağları) İng. 3+0 4,5
BİM493 Mobile Programming I (Mobil Programlama I) İng. 3+0 4,5
BİM494 Mobile Programming II (Mobil Programlama II) İng. 3+0 4,5
BİM472 Image Processing (Görüntü İşleme) İng. 3+0 4,5
BİM474 Introduction to Cryptography (Kriptolojiye Giriş) İng. 3+0 4,5
BİM476 Data Acquisition and Processing (Veri Toplama ve İşleme) İng. 3+0 4,5
BİM478 Management Information Systems (Yönetim Bilişim Sistemleri) İng. 3+0 4,5
BİM480 Compiler Design (Derleyici Tasarımı) İng. 3+0 4,5
BİM482 Network Programming (Ağ Programlama) İng. 3+0 4,5
BİM484 Distributed Systems (Dağıtık Sistemler) İng. 3+0 4,5
BİM485 Research in Computer Science I (Bilgisayar Bilimlerinde Araştırma I) İng. 3+0 4,5
BİM486 Research in Computer Science II (Bilgisayar Bilimlerinde Araştırma II) İng. 3+0 4,5
BİM488 Introduction to Pattern Recognition (Örüntü Tanımaya Giriş) İng. 3+0 4,5
BİM490 Introduction to Information Retrieval (Bilgi Erişimine Giriş) İng. 3+0 4,5
BİM492 Design Patterns (Tasarım Desenleri) İng. 3+0 4,5
EEM305 Signals and Systems (Sinyaller ve Sistemler) İng. 3+0 4,5
EEM334 Digital Systems II (Sayısal Sistemler II) İng. 3+0 4,5
MÜH302 Interdisciplinary Applications (Disiplinlerarası Uygulamalar) İng. 1+2 4,5
BİM441 Introduction to Rough Sets Theory (Kaba Kümeler Teorisine Giriş) İng. 3+0 4,5
BİM496 Computer Vision (Bilgisayarla Görme) İng. 3+0 4,5
BİM451 Web Server Programming with MVC (MVC ile Web Sunucu Programlama) İng. 3+0 4,5
BİM498 Embedded Software Design (Gömülü Yazılım Tasarımı) İng. 3+0 4,5
BİM453 Introduction to Machine Learning İng. 3+0 4,5
BİM457 Embedded Programming Languages (Gömülü Sistem Programlama Dilleri) İng. 3+0 4,5
BİM455 Introduction to Hardware Design (Donanım Tasarımına Giriş) İng. 3+0 4,5


Seçmeli Dersler
ALM255 Almanca I Alm. 3+0 4,0
ALM256 Almanca II Alm. 3+0 4,0
ALM357 Almanca III Alm. 3+0 4,0
ALM358 Almanca IV Alm. 3+0 4,5
ARK108 Arkeoloji 2+0 2,0
BEÖ155 Beden Eğitimi 2+0 2,0
BİM411 Decision Support Systems (Karar Destek Sistemleri) İng. 3+0 3,0
FOT202 Fotoğrafçılık 2+0 3,0
FRA255 Fransızca I Fra. 3+0 4,0
FRA256 Fransızca II Fra. 3+0 4,0
HUK458 Sınai Haklar Sistemi ve Teknolojik Gelişme 3+0 3,0
İLT201 Interpersonal Communication (Bireylerarası İletişim) İng. 3+0 4,5
İSN309 Mass Media (Kitle İletişimi) İng. 3+0 3,0
İŞL101 Introduction to Business (Genel İşletme) İng. 3+0 4,5
İŞL301 Human Resources Management (İnsan Kaynakları Yönetimi) İng. 3+0 4,0
İŞL321 Uygulamalı Girişimcilik 3+1 5,0
İKT151 Economics (Genel İktisat) İng. 3+0 3,0
İKT356 Engineering Economics (Mühendislik Ekonomisi) İng. 3+0 4,5
İSP151 İspanyolca I İsp. 4+0 4,0
İSP152 İspanyolca II İsp. 4+0 4,0
İTA255 İtalyanca I İta. 3+0 4,0
İTA256 İtalyanca II İta. 3+0 4,0
KÜL199 Kültürel Etkinlikler 0+2 2,0
MÜH402 Engineering Ethics (Mühendislik Etiği) İng. 2+0 3,0
MÜH404 Innovation Management (Yenilik Yönetimi) İng. 3+0 3,0
MÜZ151 Müziğin Tarihçesi 2+0 3,0
MÜZ157 Türk Sanat Tarihi 2+0 2,0
MUH151 Introduction to Accounting (Genel Muhasebe) İng. 3+0 4,5
NÜM301 Numerical Methods (Sayısal Yöntemler) İng. 3+0 3,5
PSİ102 Psychology (Psikoloji) İng. 3+0 3,5
PZL302 Marketing Management (Pazarlama Yönetimi) İng. 3+0 4,5
RUS255 Rusça I Rus. 3+0 4,0
RUS256 Rusça II Rus. 3+0 4,0
SNT155 Sanat Tarihi 2+0 2,0
THU203 Topluma Hizmet Uygulamaları 0+2 3,0
TİY121 Tiyatroya Giriş 2+0 3,0
TİY152 Tiyatro 2+0 2,5
TİY308 Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu 2+0 3,0
TÜR120 Türk İşaret Dili 3+0 3,0


Abbreviations: Lang.=Course Language  |  T=Theory hours/week  |  L=Laboratory hours/week  |  E=ECTS credits

Graduation requirements for students whose first semester start at or after Fall 2014 are as follows:

1. 176,5 ECTS core courses listed below.
2. At least 6 elective courses. Total credits for these courses must be at least 18,5 ECTS. One of these courses must be 2-ECTS course. Other 2-ECTS courses (except Cultural Activities) are not counted for credits but GPA.
3. At least 10 departmental elective courses. Total credits for these courses must be at least 45 ECTS. Students cannot register to these courses before their fifth semester.
4. Total credits must be at least 240 ECTS.
5. All registered courses must be offered in English. If an elective course is not offered in English, you can register it in Turkish.

Undergraduate curriculum for the students whose 1st semester will start at or after Fall 2014

I. Semester
Code Course Name T L E
MAT805 Calculus I 5 2 7,5
KIM113 General Chemistry 4 0 6,0
FIZ105 Physics I 4 0 6,0
FIZ107 Physics Laboratory I 0 2 1,5
BIM101 Computer Programming I 3 2 7,0
TUR125 Turkish Language I 2 0 2,0
Total Credits 30,0
II. Semester
Code Course Name T L E
MAT806 Calculus II 5 2 7,5
FIZ106 Physics II 4 0 6,0
FIZ108 Physics Laboratory II 0 2 1,5
BIM122 Discrete Computational Structures 3 0 5,0
BIM102 Computer Programming II 3 0 6,0
TUR126 Turkish Language II 2 0 2,0
Elective Course (1) 2 0 2,0
Total Credits 30,0


III. Semester
Code Course Name T L E
BIM211 Visual Programming 2 2 6,0
BIM213 Data Structures and Algorithms 2 2 5,5
BİM203 Logic Design 4 0 6,0
BIM201 System Software 3 0 6,0
MAT251 Linear Algebra 3 0 4,5
TAR165 Atatürk's Principles and History of Turkish Revolution I 2 0 2,0
Total Credits   30,0
IV. Semester
Code Course Name T L E
MAT219 Differential Equations 2 2 4,5
BIM224 Object-Oriented Programming 3 0 5,5
BIM222 Internet Programming 3 0 4,5
BIM312 Database Management Systems 3 0 6,0
BIM314 Theory of Computation 3 0 4,5
IST201 Statistics 3 0 3,0
TAR166 Atatürk's Principles and History of Turkish Revolution II 2 0 2,0
Total Credits   30,0


V. Semester
Code Course Name T L E
BIM311 Systems Analysis and Design 3 0 4,5
BIM313 Advanced Programming Techniques 3 2 6,0
BİM303 Microcomputers 3 2 7,0
BİM305 Computer Organization 3 0 5,0
Departmental Elective Course (1) 3 0 4,5
Elective Course (1) 3 0 3,0
Total Credits   30,0
VI. Semester
Code Course Name T L E
BIM302 Computer Networks 3 0 4,5
BIM304 Computer Algorithm Design 3 0 6,0
BIM306 Operating Systems 3 2 4,5
BIM308 Web Server Programming 3 0 6,0
Departmental Elective Course (1) 3 0 4,5
Elective Course (1) 3 0 4,5
Total Credits   30,0


VII. Semester
Code Course Name T L E
BIM437 Computer Engineering Design 1 2 6,0
  Departmental Elective Course (4)     18,0
  Elective Course (2)     6,0
Total Credits   30,0
VIII. Semester
Code Course Name T L E
BIM444 Computer Engineering Applications 0 4 9,0
  Departmental Elective Course (4)     18,0
  Elective Course (1)     3,0
Total Credits   30,0


Departmental Elective Courses
BIM309 Artificial Intelligence 3 0 4,5
BIM405 Project Management 3 0 4,5
BIM423 Software Engineering 3 2 6,0
BIM439 Applications of DBMS 3 0 4,5
BIM441 Inroduction to Rough Sets 3 0 4,5
BIM446 Analysis of Algorithms 3 0 4,5
BIM448 Computer Graphics 3 0 4,5
BIM450 Network Management 3 0 4,5
BIM452 Multimedia Computing 3 0 4,5
BIM454 Programming Language Concepts 3 0 4,5
BIM456 Network Security Principles 3 0 4,5
BIM458 Simulation and Modelling 3 0 4,5
BIM460 Software Modelling 3 0 4,5
BIM462 Parallel Systems 3 0 4,5
BIM464 Human-Computer Interaction 3 0 4,5
BIM466 Fuzzy Logic 3 0 4,5
BIM468 Computer Aided Design 3 0 4,5
BIM470 Neural Networks 3 0 4,5
BIM472 Image Processing 3 0 4,5
BIM474 Introduction to Cryptography 3 0 4,5
BIM476 Data Acquisition and Processing 3 0 4,5
BIM478 Management Information Systems 3 0 4,5
BIM480 Compiler Design 3 0 4,5
BIM482 Network Programming 3 0 4,5
BIM484 Distributed Systems 3 0 4,5
BIM485 Research in Computer Science I 3 0 4,5
BIM486 Research in Computer Science II 3 0 4,5
BIM488 Introduction to Pattern Recognition 3 0 4,5
BIM490 Introduction to Information Retrieval 3 0 4,5
BIM492 Design Patterns 3 0 4,5
BIM493 Mobile Programming I 3 0 4,5
BIM494 Mobile Programming II 3 0 4,5
EEM305 Signals and Systems 3 0 4,5
EEM334 Digital Systems II 3 0 4,5


Elective Courses
ARK108 Archaeology 2 0 2,0
MUZ151 History of Music 2 0 2,0
SNT155 History of Art 2 0 2,0
ILT201 Interpersonal Communication 3 0 3,0
ISN309 Mass Media 3 0 3,0
ISL423 Entrepreneurship and Venture Creation 3 0 3,0
THU203 Community Services 0 2 3,0
IKT151 Economics 3 0 3,0
ISL101 Introduction to Business 3 0 4,5
BEO155 Physical Education 2 0 2,0
MUZ157 Traditional Turkish Art Music 2 0 2,0
KUL199 Cultural Activities 0 2 2,0
TIY121 Introduction to Theatre 2 0 3,0
BIM411 Decision Support Systems 3 0 3,0
PZL302 Marketing Management 3 0 4,5
ISL301 Human Resources Management 3 0 4,0
NUM301 Numerical Methods 3 0 3,5
MUH151 Introduction to Accounting 3 0 4,5
IKT356 Engineering Economics 3 0 4,5


Abbreviations: T=Theory hours/week  |  L=Laboratory hours/week  |  E=ECTS credits

Graduation requirements for students whose first semester start at or after Fall 2010 are as follows:

1. 176,5 ECTS core courses listed below.
2. At least 6 elective courses. Total credits for these courses must be at least 18,5 ECTS. One of these courses must be 2-ECTS course. Other 2-ECTS courses (except Cultural Activities) are not counted for credits but GPA.
3. At least 10 departmental elective courses. Total credits for these courses must be at least 45 ECTS. Students cannot register to these courses before their fifth semester.
4. Total credits must be at least 240 ECTS.
5. All registered courses must be offered in English. If an elective course is not offered in English, you can register it in Turkish.

Undergraduate curriculum for the students whose 1st semester will start at or after Fall 2010

I. Semester
Code Course Name T L E
MAT193 Calculus I 5 2 7,5
KIM113 General Chemistry 4 0 6,0
FIZ105 Physics I 4 0 6,0
FIZ107 Physics Laboratory I 0 2 1,5
BIM101 Computer Programming I 3 2 7,0
Elective Course (1) 2 0 2,0
Total Credits 30,0
II. Semester
Code Course Name T L E
MAT194 Calculus II 5 2 7,5
FIZ106 Physics II 4 0 6,0
FIZ108 Physics Laboratory II 0 2 1,5
BIM122 Discrete Computational Structures 3 0 5,0
BIM102 Computer Programming II 3 0 6,0
TUR103 Turkish Language 4 0 4,0
Total Credits 30,0


III. Semester
Code Course Name T L E
BIM211 Visual Programming 2 2 6,0
BIM213 Data Structures and Algorithms 2 2 5,5
EEM232 Digital Systems I 4 0 6,0
BIM201 System Software 3 0 6,0
MAT251 Linear Algebra 3 0 4,5
TAR157 Atatürk's Principles and History of Turkish Revolution I 2 0 2,0
Total Credits   30,0
IV. Semester
Code Course Name T L E
MAT219 Differential Equations 2 2 4,5
BIM224 Object-Oriented Programming 3 0 5,5
BIM222 Internet Programming 3 0 4,5
BIM312 Database Management Systems 3 0 6,0
BIM314 Theory of Computation 3 0 4,5
IST201 Statistics 3 0 3,0
TAR158 Atatürk's Principles and History of Turkish Revolution II 2 0 2,0
Total Credits   30,0


V. Semester
Code Course Name T L E
BIM311 Systems Analysis and Design 3 0 4,5
BIM313 Advanced Programming Techniques 3 2 6,0
EEM336 Microprocessors I 3 2 7,0
EEM486 Computer Architecture 3 0 5,0
Departmental Elective Course (1) 3 0 4,5
Elective Course (1) 3 0 3,0
Total Credits   30,0
VI. Semester
Code Course Name T L E
BIM302 Computer Networks 3 0 4,5
BIM304 Computer Algorithm Design 3 0 6,0
BIM306 Operating Systems 3 2 4,5
BIM308 Web Server Programming 3 0 6,0
Departmental Elective Course (1) 3 0 4,5
Elective Course (1) 3 0 4,5
Total Credits   30,0


VII. Semester
Code Course Name T L E
BIM437 Computer Engineering Design 1 2 6,0
  Departmental Elective Course (4)     18,0
  Elective Course (2)     6,0
Total Credits   30,0
VIII. Semester
Code Course Name T L E
BIM444 Computer Engineering Applications 0 4 9,0
  Departmental Elective Course (4)     18,0
  Elective Course (1)     3,0
Total Credits   30,0


Departmental Elective Courses
BIM309 Artificial Intelligence 3 0 4,5
BIM405 Project Management 3 0 4,5
BIM423 Software Engineering 3 2 6,0
BIM439 Applications of DBMS 3 0 4,5
BIM441 Inroduction to Rough Sets 3 0 4,5
BIM446 Analysis of Algorithms 3 0 4,5
BIM448 Computer Graphics 3 0 4,5
BIM450 Network Management 3 0 4,5
BIM452 Multimedia Computing 3 0 4,5
BIM454 Programming Language Concepts 3 0 4,5
BIM456 Network Security Principles 3 0 4,5
BIM458 Simulation and Modelling 3 0 4,5
BIM460 Software Modelling 3 0 4,5
BIM462 Parallel Systems 3 0 4,5
BIM464 Human-Computer Interaction 3 0 4,5
BIM466 Fuzzy Logic 3 0 4,5
BIM468 Computer Aided Design 3 0 4,5
BIM470 Neural Networks 3 0 4,5
BIM472 Image Processing 3 0 4,5
BIM474 Introduction to Cryptography 3 0 4,5
BIM476 Data Acquisition and Processing 3 0 4,5
BIM478 Management Information Systems 3 0 4,5
BIM480 Compiler Design 3 0 4,5
BIM482 Network Programming 3 0 4,5
BIM484 Distributed Systems 3 0 4,5
BIM485 Research in Computer Science I 3 0 4,5
BIM486 Research in Computer Science II 3 0 4,5
BIM488 Introduction to Pattern Recognition 3 0 4,5
BIM490 Introduction to Information Retrieval 3 0 4,5
BIM492 Design Patterns 3 0 4,5
BIM493 Mobile Programming I 3 0 4,5
BIM494 Mobile Programming II 3 0 4,5
EEM305 Signals and Systems 3 0 4,5
EEM334 Digital Systems II 3 0 4,5


Elective Courses
ARK108 Archaeology 2 0 2,0
MUZ151 History of Music 2 0 2,0
SNT155 History of Art 2 0 2,0
ILT201 Interpersonal Communication 3 0 3,0
ISN309 Mass Media 3 0 3,0
ISL423 Entrepreneurship and Venture Creation 3 0 3,0
THU203 Community Services 0 2 3,0
IKT151 Economics 3 0 3,0
ISL101 Introduction to Business 3 0 4,5
BEO155 Physical Education 2 0 2,0
MUZ157 Traditional Turkish Art Music 2 0 2,0
KUL199 Cultural Activities 0 2 2,0
TIY121 Introduction to Theatre 2 0 3,0
BIM411 Decision Support Systems 3 0 3,0
PZL302 Marketing Management 3 0 4,5
ISL301 Human Resources Management 3 0 4,0
NUM301 Numerical Methods 3 0 3,5
MUH151 Introduction to Accounting 3 0 4,5
IKT356 Engineering Economics 3 0 4,5


Abbreviations: T=Theory hours/week  |  L=Laboratory hours/week  |  E=ECTS credits

Graduation requirements for students whose first semester start at or after Fall 2009 are as follows:

1. 176,5 ECTS core courses listed below.
2. At least 6 elective courses. Total credits for these courses must be at least 18,5 ECTS. One of these courses must be 2-ECTS course. Other 2-ECTS courses (except Cultural Activities) are not counted for credits but GPA.
3. At least 10 departmental elective courses. Total credits for these courses must be at least 45 ECTS. Students cannot register to these courses before their fifth semester.
4. Total credits must be at least 240 ECTS.
5. All registered courses must be offered in English. If an elective course is not offered in English, you can register it in Turkish.

Undergraduate curriculum for the students whose 1st semester started at Fall 2009

I. Semester
Code Course Name T L E
MAT193 Calculus I 5 2 7,5
KIM113 General Chemistry 4 0 6,0
FIZ105 Physics I 4 0 6,0
FIZ107 Physics Laboratory I 0 2 1,5
BIM111 Introduction to Computer Engineering 3 2 7,0
Elective Course (1) 2 0 2,0
Total Credits 30,0
II. Semester
Code Course Name T L E
MAT194 Calculus II 5 2 7,5
FIZ106 Physics II 4 0 6,0
FIZ108 Physics Laboratory II 0 2 1,5
BIM122 Discrete Computational Structures 3 0 5,0
BIM124 C Programming 3 0 6,0
TUR103 Turkish Language 4 0 4,0
Total Credits 30,0


III. Semester
Code Course Name T L E
BIM211 Visual Programming 2 2 6,0
BIM213 Data Structures and Algorithms 2 2 5,5
EEM232 Digital Systems I 4 0 6,0
BIM201 System Software 3 0 6,0
MAT251 Linear Algebra 3 0 4,5
TAR157 Atatürk's Principles and History of Turkish Revolution I 2 0 2,0
Total Credits   30,0
IV. Semester
Code Course Name T L E
MAT219 Differential Equations 2 2 4,5
BIM224 Object-Oriented Programming 3 0 5,5
BIM222 Internet Programming 3 0 4,5
BIM312 Database Management Systems 3 0 6,0
BIM314 Theory of Computation 3 0 4,5
IST201 Statistics 3 0 3,0
TAR158 Atatürk's Principles and History of Turkish Revolution II 2 0 2,0
Total Credits   30,0


V. Semester
Code Course Name T L E
BIM311 Systems Analysis and Design 3 0 4,5
BIM313 Advanced Programming Techniques 3 2 6,0
EEM336 Microprocessors I 3 2 7,0
EEM486 Computer Architecture 3 0 5,0
Departmental Elective Course (1) 3 0 4,5
Elective Course (1) 3 0 3,0
Total Credits   30,0
VI. Semester
Code Course Name T L E
BIM302 Computer Networks 3 0 4,5
BIM304 Computer Algorithm Design 3 0 6,0
BIM306 Operating Systems 3 2 4,5
BIM308 Web Server Programming 3 0 6,0
Departmental Elective Course (1) 3 0 4,5
Elective Course (1) 3 0 4,5
Total Credits   30,0


VII. Semester
Code Course Name T L E
BIM437 Computer Engineering Design 1 2 6,0
  Departmental Elective Course (4)     18,0
  Elective Course (2)     6,0
Total Credits   30,0
VIII. Semester
Code Course Name T L E
BIM444 Computer Engineering Applications 0 4 9,0
  Departmental Elective Course (4)     18,0
  Elective Course (1)     3,0
Total Credits   30,0


Departmental Elective Courses
BIM309 Artificial Intelligence 3 0 4,5
BIM423 Software Engineering 3 2 6,0
BIM446 Analysis of Algorithms 3 0 4,5
BIM448 Computer Graphics 3 0 4,5
BIM450 Network Management 3 0 4,5
BIM452 Multimedia Computing 3 0 4,5
BIM454 Programming Language Concepts 3 0 4,5
BIM456 Network Security Principles 3 0 4,5
BIM458 Simulation and Modelling 3 0 4,5
BIM460 Software Modelling 3 0 4,5
BIM462 Parallel Systems 3 0 4,5
BIM464 Human-Computer Interaction 3 0 4,5
BIM466 Fuzzy Logic 3 0 4,5
BIM468 Computer Aided Design 3 0 4,5
BIM470 Neural Networks 3 0 4,5
BIM472 Image Processing 3 0 4,5
BIM474 Introduction to Cryptography 3 0 4,5
BIM476 Data Acquisition and Processing 3 0 4,5
BIM478 Management Information Systems 3 0 4,5
BIM480 Compiler Design 3 0 4,5
BIM482 Network Programming 3 0 4,5
BIM484 Distributed Systems 3 0 4,5
BIM485 Research in Computer Science I 3 0 4,5
BIM486 Research in Computer Science II 3 0 4,5
EEM305 Signals and Systems 3 0 4,5
EEM334 Digital Systems II 3 0 4,5


Elective Courses
ARK108 Archaeology 2 0 2,0
MUZ151 History of Music 2 0 2,0
SNT155 History of Art 2 0 2,0
BIM405 Project Management 3 0 3,0
ILT201 Interpersonal Communication 3 0 3,0
ISN309 Mass Media 3 0 3,0
ISL423 Entrepreneurship and Venture Creation 3 0 3,0
THU203 Community Services 0 2 3,0
IKT151 Economics 3 0 3,0
ISL101 Introduction to Business 3 0 4,5
BEO155 Physical Education 2 0 2,0
MUZ157 Traditional Turkish Art Music 2 0 2,0
KUL199 Cultural Activities 0 2 2,0
TIY121 Introduction to Theatre 2 0 3,0
BIM411 Decision Support Systems 3 0 3,0
PZL302 Marketing Management 3 0 4,5
ISL301 Human Resources Management 3 0 4,0
NUM301 Numerical Methods 3 0 3,5
MUH151 Introduction to Accounting 3 0 4,5
IKT356 Engineering Economics 3 0 4,5


Abbreviations: T=Theory hours/week  |  L=Laboratory hours/week  |  E=ECTS credits

Graduation requirements for students whose first semester start at or after Fall 2008 are as follows:

1. 176,5 ECTS core courses listed below.
2. At least 6 elective courses. Total credits for these courses must be at least 18,5 ECTS. One of these courses must be 2-ECTS course. Other 2-ECTS courses (except Cultural Activities) are not counted for credits but GPA.
3. At least 10 departmental elective courses. Total credits for these courses must be at least 45 ECTS. Students cannot register to these courses before their fifth semester.
4. Total credits must be at least 240 ECTS.
5. All registered courses must be offered in English. If an elective course is not offered in English, you can register it in Turkish.

Undergraduate curriculum for the students whose 1st semester started at Fall 2008

I. Semester
Code Course Name T L E
MAT193 Calculus I 5 2 7,5
KIM113 General Chemistry 4 0 6,0
FIZ105 Physics I 4 0 6,0
FIZ107 Physics Laboratory I 0 2 1,5
BIM111 Introduction to Computer Engineering 3 2 7,0
Elective Course (1) 2 0 2,0
Total Credits 30,0
II. Semester
Code Course Name T L E
MAT194 Calculus II 5 2 7,5
FIZ106 Physics II 4 0 6,0
FIZ108 Physics Laboratory II 0 2 1,5
BIM122 Discrete Computational Structures 3 0 5,0
BIM124 C Programming 3 0 6,0
TUR103 Turkish Language 4 0 4,0
Total Credits 30,0


III. Semester
Code Course Name T L E
BIM211 Visual Programming 2 2 6,0
BIM213 Data Structures and Algorithms 2 2 5,5
EEM232 Digital Systems I 4 0 6,0
BIM201 System Software 3 0 6,0
MAT251 Linear Algebra 3 0 4,5
TAR157 Atatürk's Principles and History of Turkish Revolution I 2 0 2,0
Total Credits   30,0
IV. Semester
Code Course Name T L E
MAT219 Differential Equations 2 2 4,5
BIM224 Object-Oriented Programming 3 0 5,5
BIM222 Internet Programming 3 0 4,5
BIM312 Database Management Systems 3 0 6,0
EEM334 Digital Systems II 3 0 4,5
IST201 Statistics 3 0 3,0
TAR158 Atatürk's Principles and History of Turkish Revolution II 2 0 2,0
Total Credits   30,0


V. Semester
Code Course Name T L E
BIM311 Systems Analysis and Design 3 0 4,5
BIM313 Advanced Programming Techniques 3 2 6,0
EEM336 Microprocessors I 3 2 7,0
EEM486 Computer Architecture 3 0 5,0
Departmental Elective Course (1) 3 0 4,5
Elective Course (1) 3 0 3,0
Total Credits   30,0
VI. Semester
Code Course Name T L E
BIM302 Computer Networks 3 0 4,5
BIM304 Computer Algorithm Design 3 0 6,0
BIM306 Operating Systems 3 2 4,5
BIM308 Web Server Programming 3 0 6,0
Departmental Elective Course (1) 3 0 4,5
Elective Course (1) 3 0 4,5
Total Credits   30,0


VII. Semester
Code Course Name T L E
BIM437 Computer Engineering Design 1 2 6,0
  Departmental Elective Course (4)     18,0
  Elective Course (2)     6,0
Total Credits   30,0
VIII. Semester
Code Course Name T L E
BIM444 Computer Engineering Applications 0 4 9,0
  Departmental Elective Course (4)     18,0
  Elective Course (1)     3,0
Total Credits   30,0


Departmental Elective Courses
BIM446 Analysis of Algorithms 3 0 4,5
BIM448 Computer Graphics 3 0 4,5
BIM450 Network Management 3 0 4,5
BIM452 Multimedia Computing 3 0 4,5
BIM423 Software Engineering 3 2 6,0
BIM454 Programming Language Concepts 3 0 4,5
BIM456 Network Security Principles 3 0 4,5
BIM458 Simulation and Modelling 3 0 4,5
BIM460 Software Modelling 3 0 4,5
BIM462 Parallel Systems 3 0 4,5
EEM305 Signals and Systems 3 0 4,5
BIM309 Artificial Intelligence 3 0 4,5
BIM485 Research in Computer Science I 3 0 4,5
BIM466 Fuzzy Logic 3 0 4,5
BIM468 Computer Aided Design 3 0 4,5
BIM470 Neural Networks 3 0 4,5
BIM472 Image Processing 3 0 4,5
BIM474 Introduction to Cryptography 3 0 4,5
BIM476 Data Acquisition and Processing 3 0 4,5
BIM478 Management Information Systems 3 0 4,5
BIM480 Compiler Design 3 0 4,5
BIM482 Network Programming 3 0 4,5
BIM484 Distributed Systems 3 0 4,5
BIM464 Human-Computer Interaction 3 0 4,5
BIM486 Research in Computer Science II 3 0 4,5


Elective Courses
ARK108 Archaeology 2 0 2,0
MUZ151 History of Music 2 0 2,0
SNT155 History of Art 2 0 2,0
BIM405 Project Management 3 0 3,0
ILT201 Interpersonal Communication 3 0 3,0
ISN309 Mass Media 3 0 3,0
ISL423 Entrepreneurship and Venture Creation 3 0 3,0
THU203 Community Services 0 2 3,0
IKT151 Economics 3 0 3,0
ISL101 Introduction to Business 3 0 4,5
BEO155 Physical Education 2 0 2,0
MUZ157 Traditional Turkish Art Music 2 0 2,0
KUL199 Cultural Activities 0 2 2,0
TIY121 Introduction to Theatre 2 0 3,0
BIM411 Decision Support Systems 3 0 3,0
PZL302 Marketing Management 3 0 4,5
ISL301 Human Resources Management 3 0 4,0
NUM301 Numerical Methods 3 0 3,5
MUH151 Introduction to Accounting 3 0 4,5
IKT356 Engineering Economics 3 0 4,5


Abbreviations: T=Theory hours/week  |  L=Laboratory hours/week  |  E=ECTS credits

Graduation requirements for students whose first semester start at or after Fall 2007 are as follows:

1. 185,5 ECTS core courses listed below.
2. At least 6 elective courses. Total credits for these courses must be at least 18,5 ECTS. One of these courses must be 2-ECTS course. Other 2-ECTS courses (except Cultural Activities) are not counted for credits but GPA.
3. At least 8 departmental elective courses. Total credits for these courses must be at least 36 ECTS. Students cannot register to these courses before their seventh semester.
4. Total credits must be at least 240 ECTS.
5. All registered courses must be offered in English. If an elective course is not offered in English, you can register it in Turkish.

Undergraduate curriculum for students whose 1st semester started at Fall 2007

I. Semester
Code Course Name T L E
MAT193 Calculus I 5 2 7,5
KIM113 General Chemistry 4 0 6,0
FIZ105 Physics I 4 0 6,0
FIZ107 Physics Laboratory I 0 2 1,5
BIM111 Introduction to Computer Engineering 3 2 7,0
Elective Course (1) 2 0 2,0
Total Credits 30,0
II. Semester
Code Course Name T L E
MAT194 Calculus II 5 2 7,5
FIZ106 Physics II 4 0 6,0
FIZ108 Physics Laboratory II 0 2 1,5
BIM122 Discrete Computational Structures 3 0 5,0
BIM124 C Programming 3 0 6,0
TUR103 Turkish Language 4 0 4,0
Total Credits 30,0


III. Semester
Code Course Name T L E
BIM211 Visual Programming 2 2 6,0
BIM213 Data Structures and Algorithms 2 2 5,5
EEM232 Digital Systems I 4 0 6,0
BIM201 System Software 3 0 6,0
MAT251 Linear Algebra 3 0 4,5
TAR157 Atatürk's Principles and History of Turkish Revolution I 2 0 2,0
Total Credits   30,0
IV. Semester
Code Course Name T L E
MAT219 Differential Equations 2 2 4,5
BIM224 Object-Oriented Programming 3 0 5,5
BIM222 Internet Programming 3 0 4,5
BIM312 Database Management Systems 3 0 6,0
EEM334 Digital Systems II 3 0 4,5
IST201 Statistics 3 0 3,0
TAR158 Atatürk's Principles and History of Turkish Revolution II 2 0 2,0
Total Credits   30,0


V. Semester
Code Course Name T L E
BIM309 Artifical Intelligence 3 0 4,5
BIM311 Systems Analysis and Design 3 0 4,5
BIM313 Advanced Programming Techniques 3 2 6,0
EEM336 Microprocessors I 3 2 7,0
EEM486 Computer Architecture 3 0 5,0
Elective Course (1) 3 0 3,0
Total Credits   30,0
VI. Semester
Code Course Name T L E
BIM302 Computer Networks 3 0 4,5
BIM304 Computer Algorithm Design 3 0 6,0
BIM306 Operating Systems 3 2 4,5
BIM308 Web Server Programming 3 0 5,0
BIM314 Theory of Computation 3 0 5,0
Elective Course (1) 3 0 4,5
Total Credits   30,0


VII. Semester
Code Course Name T L E
BIM437 Computer Engineering Design 1 2 6,0
  Departmental Elective Course (4)     18,0
  Elective Course (2)     6,0
Total Credits   30,0
VIII. Semester
Code Course Name T L E
BIM444 Computer Engineering Applications 0 4 9,0
  Departmental Elective Course (4)     18,0
  Elective Course (1)     3,0
Total Credits   30,0


Departmental Elective Courses
BIM446 Analysis of Algorithms 3 0 4,5
BIM448 Computer Graphics 3 0 4,5
BIM450 Network Management 3 0 4,5
BIM452 Multimedia Computing 3 0 4,5
BIM423 Software Engineering 3 2 6,0
BIM454 Programming Language Concepts 3 0 4,5
BIM456 Network Security Principles 3 0 4,5
BIM458 Simulation and Modelling 3 0 4,5
BIM460 Software Modelling 3 0 4,5
BIM462 Parallel Systems 3 0 4,5
EEM305 Signals and Systems 3 0 4,5
BIM466 Fuzzy Logic 3 0 4,5
BIM468 Computer Aided Design 3 0 4,5
BIM470 Neural Networks 3 0 4,5
BIM472 Image Processing 3 0 4,5
BIM474 Introduction to Cryptography 3 0 4,5
BIM476 Data Acquisition and Processing 3 0 4,5
BIM478 Management Information Systems 3 0 4,5
BIM480 Compiler Design 3 0 4,5
BIM482 Network Programming 3 0 4,5
BIM484 Distributed Systems 3 0 4,5
BIM464 Human-Computer Interaction 3 0 4,5


Elective Courses
ARK108 Archaeology 2 0 2,0
MUZ151 History of Music 2 0 2,0
SNT155 History of Art 2 0 2,0
BIM405 Project Management 3 0 3,0
ILT201 Interpersonal Communication 3 0 3,0
ISN309 Mass Media 3 0 3,0
ISL423 Entrepreneurship and Venture Creation 3 0 3,0
THU203 Community Services 0 2 3,0
IKT151 Economics 3 0 3,0
ISL101 Introduction to Business 3 0 4,5
BEO155 Physical Education 2 0 2,0
MUZ157 Traditional Turkish Art Music 2 0 2,0
KUL199 Cultural Activities 0 2 2,0
TIY121 Introduction to Theatre 2 0 3,0
BIM411 Decision Support Systems 3 0 3,0
PZL302 Marketing Management 3 0 4,5
ISL301 Human Resources Management 3 0 4,0
NUM301 Numerical Methods 3 0 3,5
MUH151 Introduction to Accounting 3 0 4,5
IKT356 Engineering Economics 3 0 4,5


Abbreviations:T=Theory hours/week  |  L=Laboratory hours/week  |  E=ECTS credits 

Home | Department | Undergraduate | Graduate | Research | Continual Improvement

© 1993-2018 CENG. All rights reserved.